Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Справжня Угода (далі - Угода) відноситься до сайту sdtest.ua, розташованому за адресою http://sdtest.ua.

1.2.  Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту sdtest.ua (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем сайту sdtest.ua (далі - Користувач).

1.3.  Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.4.  Продовження використання Сайтом Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.5.  Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.  Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступні значення:

2.1.1.  sdtest.ua - Інтернет-сервіс, розташований на доменному імені sdtest.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою мережі Інтернет і супутніх їй сервісів.

2.1.2.  sdtest.ua - сайт безкоштовного інтернет-сервісу "Тест по Спіральнiй динаміці" та сплачених інтернет-сервісів software as a service (SaaS).

2.1.3.  Адміністрація сайту sdtest.ua - співробітники уповноважені управляти Сайтом і надавати технічну підтримку Користувачам Сайту sdtest.ua.

2.1.4.  Користувач сайту sdtest.ua (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт для отримання безкоштовного та сплаченого інтернет-сервісу.

2.1.5.  Зміст сайту sdtest.ua (далі - зміст) - тест який складається з 5-х затверджень і варіантів, які розшифровують затвердження, а також сплачених інтернет-сервісів software as a service (SaaS).


3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1.  Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві сервісу sdtest.ua доступу до послуг, що надаються.

3.1.1.  Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

● безкоштовний інтернет-сервіс "Тест по Спіральнiй динаміці";

● сплачени інтернет-сервіси software as a service (SaaS);

● інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.

3.1.2.  Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) sdtest.ua, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси).

3.2.  Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.

3.3.  Ця Угода є публічною офертою згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України. Отримуючи доступ до Сайту вважається що Користувач приєднався до цієї Угоди.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.  Адміністрація сайту має право:

4.1.1.  Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту.  Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті. 

4.1.2.  Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3.  Змінювати розмір оплати, що стягується за надання платних послуг сайту sdtest.ua.  Зміна вартості не поширюватиметься на користувачів, що мають раніше придбані послуги.   

4.2.  Користувач має право:   

4.2.1.  Користуватися всіма наявними на Сайті контентом та інформацією, а також купувати будь-які додаткові платні послуги, що пропонуються на Сайті.   

4.2.2.  Задавати будь-які питання, які стосуються послуг, що надаються Сайтом за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».   

4.2.3.  Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.   

4.3.  Користувач Сайту зобов'язується:   

4.3.1.  Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів контенту та інших при використанні Сайту.   

4.3.2.  Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушуючі нормальну роботу Сайту.

4.3.3.  Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняємою законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.   

4.3.4.  Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняємої законодавством інформації.   

4.3.5.  Не застосовувати сервіси Сайту з метою:   

4.3.5.1. створення контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.   

4.3.5.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.   

4.3.5.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.   

4.3.5.4. обмеження прав меншин.   

4.3.5.5. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту sdtest.ua.

4.3.5.6. формування негативного ставлення до осіб, якї не користуються певними сервісами і / або засудження таких осіб.   

4.4.  Користувачеві забороняється:   

4.4.1.  Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;   

4.4.2.  Порушувати належне функціонування Сайту;   

4.4.3.  Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, даних або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;   

4.4.4.  Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;   

4.4.5.  Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.   

4.4.6.  Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.   

4.4.7.  Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.


5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ SDTEST.UA    

5.1.  Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.   

5.2.  Зміст Сайту захищений авторським правом законодавства України про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісної конкуренції.   

5.3.  Придбання платних послуг, пропонованих на Сайті, вимагає створення облікового запису та особистого кабінету Користувача.   

5.4.  Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.   

5.5.  Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.   

5.6.  Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови щодо придбання платних послуг, що надаються на Сайті.   

5.7.  Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди. 

5.8.  Інформація, яка розміщується на Сайті повинна бути розміщена відповідно до правил зазначеними в цій Угоді.   

5.9.  Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку платних послуг пропонованих на Сайті і / або в ціни, які застосовуються до таких послуг.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ    

6.1.  Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.   

6.2.  Адміністрація сайту не несе відповідальності за:   

6.2.1.  Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.   

6.2.2.  Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.   

6.2.3.  Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.


7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ    

7.1.  Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.   

7.2.  Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства України або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки користувачів.   

7.3.  Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає таке розкриття. 

7.4.  Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.   

7.5.  Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.


8. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ    

8.1.  У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).   

8.2.  Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.   

8.3.  При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ    

9.1.  Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.   

9.2.  Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача вносити зміни до цієї Угоди.

×
ВИ ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ
ЗАПРОПОНУЙТЕ СВІЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВАРІАНТ
Вкажить ваш е-mail за бажанням
Відправити
Скасувати
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO